CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG "CUNG PHÁT TÀI"

         Tuần 1 (24/6/2019 - 30/06/2019)


NgàySố thuê bao trúng thưởngGiải thưởng
24/6/20190375049034Thẻ cào Viettel 500k
25/6/20190398410563Thẻ cào Viettel 500k
26/6/20190375049034Thẻ cào Viettel 500k
27/6/20190342509749Thẻ cào Viettel 500k
28/6/20190961041253Thẻ cào Viettel 500k
29/6/20190326407450Thẻ cào Viettel 500k
30/6/20190375049034Thẻ cào Viettel 500k
Tuần 103750490343.000.000vnd tiền mặt

                   Tuần 2 (01/07/2019 - 07/07/2019)


NgàyThuê bao trúng thưởngGiải thưởng
01/07/2019039428xxxxThẻ cào Viettel 500k
02/07/2019

036233xxxx

Thẻ cào Viettel 500k
03/07/2019036233xxxxThẻ cào Viettel 500k
04/07/2019033404xxxxThẻ cào Viettel 500k
05/07/2019

036233xxxx

Thẻ cào Viettel 500k
06/07/2019036233xxxxThẻ cào Viettel 500k
07/07/2019038447xxxxThẻ cào Viettel 500k
Tuần 2036233xxxx3.000.000vnd tiền mặt

         


          Tuần 3 (08/07/2019 - 14/07/2019)


NgàyThuê bao trúng thưởngGiải thưởng
08/07/2019033404xxxxThẻ cào Viettel 500k
09/07/2019033404xxxxThẻ cào Viettel 500k
10/07/2019036233xxxxThẻ cào Viettel 500k
11/07/2019033404xxxxThẻ cào Viettel 500k
12/07/2019033404xxxxThẻ cào Viettel 500k
13/07/2019036233xxxxThẻ cào Viettel 500k
14/07/2019036233xxxxThẻ cào Viettel 500k
Tuần 3033404xxxx3.000.000vnd tiền mặt

         


         Tuần 4 (15/07/2019 - 21/07/2019)

        

NgàyThuê bao trúng thưởngGiải thưởng
15/07/2019037504xxxxThẻ cào Viettel 500k
16/07/2019039428xxxxThẻ cào Viettel 500k
17/07/2019037504xxxxThẻ cào Viettel 500k
18/07/2019037504xxxxThẻ cào Viettel 500k
19/07/2019039691xxxxThẻ cào Viettel 500k
20/07/2019039691xxxxThẻ cào Viettel 500k
21/07/2019037504xxxxThẻ cào Viettel 500k
Tuần 4037504xxxx3.000.000vnd tiền mặt


Tuần 5 (22/07/2019 - 28/07/2019)

NgàyThuê bao trúng thưởngGiải thưởng
22/07/2019039xxxx022Thẻ cào Viettel 500k
23/07/2019032xxxx450Thẻ cào Viettel 500k
Gameshow